Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 12.12.2014r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 12.12.2014r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  12.12.2014r.


Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania  poprzedzającego  zawarcie umów z n/w podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1.    udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewa Sokół, 15-448 Białystok,ul. Żabia 3/48
Prywatna Praktyka Pielęgniarska Urszula Woronowicz, 16-100 Sokółka, ul. Górna 17
Prywatna Praktyka Pielęgniarska Iwona Kowalczyk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. F.     Kleeberga 82
Ewa Chomik Praktyka Pielęgniarska, 15-687 Białystok, ul. Strażacka 35a
2.    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale anestezjologii i Intensywnej terapii
Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Kobus. 15-779 Białystok, ul. Herberta 33

DYREKTOR SZPITALA

Urszula Łapińska


Białystok 2014.12.23