Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 24.10.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 24.10.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie medycyny ratunkowej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

  • 1. Prywatna Praktyka Lekarska- Leszek Janusz, 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 8

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.10.31.