Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 10/2017 ogłoszonego 02.12.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 10/2017 ogłoszonego 02.12.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • 1. Urologia (hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych)

Uromed Zespół Lekarzy Urologów Robert Kozłowski i Partnerzy,15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 7 lok. 3,

  • 2. Okulistyka ( hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne w SOR)

R. Malesiński i Partnerzy, spółka lekarska, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209, 15-005 Białystok

  • 3. Ginekologia i Położnictwo ( hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych, świadczenia medyczne w SOR)

T. Fedeńczuk i partnerzy, Lekarze specjaliści, spółka partnerska, 15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 15a m 38,

  • 4. Neonatologia ( hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz z zabezpieczeniem badań rtg)

J.Bochenko-Łuczyńska i partnerzy, spółka lekarzy, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 27c/5,

  • 5. Chirurgia ( hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne w SOR)

Lekarska Spółka Partnerska CHIRURGIA NOVA Czubek i Partnerzy, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 2

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 2016.12.23.