Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 14/2017 ogłoszonego 30.12.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 14/2017 ogłoszonego 30.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Nienartowicz, 15-820 Białystok, ul. Zagórna 23/95
  • 2. Tomasz Proszewski, 16-060 Zabłudów, Dobrzyniówka 100

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2017.01.02.