Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 3/2017 ogłoszonego 17.11.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 3/2017 ogłoszonego 17.11.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • 1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Sudakowski, ul. Pagórkowa 6, 15-591 Białystok

  • 2. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Diagnostyka Medyczna – USG, Mariusz Adam Januszko, ul. Starobojarska 12 m. 10, 15 – 073 Białystok
Anna Piech, ul. Spółdzielcza 16, 16-030 Supraśl

  • 3. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii a) Pododdziale Udarowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Prywatny Gabinet Neurologiczny Piotr P. Rudziński, ul. Zielonogórska 9/36, 15-674 Białystok
Prywatna Praktyka Lekarska Maria Furman-Kukowska, ul. Sikorskiego 2 m. 6, 15-667 Białystok
Indywidualna Praktyka Lekarska Monika Ściana-Oleszczuk
Marta Jakoniuk Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. J. K. Branickiego 27 m. 83, 15-085 Białystok
Indywidualna Praktyka Lekarska specjalista neurolog Irena Marianna Grabowska

  • 4. Pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii.

Jolanta Dobko „MED”, Dulkowszczyzna 10, 16-315 Lipsk
Marlena Matulka, ul. Bluszczowe 19, 16-001 Ignatki Osiedle
Prywatna Praktyka Lekarska Robert Michał Hojden specjalista otolaryngolog, 16-070 Zaczerlany 25
Prywatny Gabinet Laryngologiczny Ewa Jadwiga Lorek, ul. Mickiewicza 14, 15-222 Białystok
Kontraktowy Gabinet Laryngologiczny Anna Ziniewicz Spółka Jawna, ul. Dąbrowskiego 3, 17-100 Bielsk Podlaski
Otolaryngolog Maciej Lachowicz, ul. Mazowiecka 39/19, 15-302 Białystok

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, dn. 23.12.2016r.