Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 4/2017 ogłoszonego 17.11.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 4/2017 ogłoszonego 17.11.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  • 1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

ANMED Anna Walesiuk, Ignatki-Osiedle, ul. Jodłowa 8A lok. 19, 16-001 Kleosin
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Łuczaj, ul. Kołodziejska 25B, 15-256 Białystok

  • 2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych w gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Anna Zakrzewska-Karczewska, ul. Słonimska 3 m. 12, 15-028 Białystok
Elżbieta Korszun, ul. Wyszyńskiego 4/49, 15-888 Białystok
Eugeniusz Ostaszewicz, ul. Lipowa 12/28, 15-427 Białystok.

  • 3. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie neurologii dziecięcej w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

Prywatny Gabinet Lekarski Lilianna Cybulko, ul. M. C. Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok

  • 4. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii  w Oddziale  Neurologii a) Pododdział Udarowy w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych – wpłynęły 2 oferty, wszystkie oferty spełniają wymagania formalnoprawne zawarte w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu.

Mariusz Czarnecki, Sieśki 15, 16-060 Zabłudów
Elżbieta Kuleszyńska-Jermołaj, ul. Białostocka 41a, 16-030 Ogrodniczki

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 22.12.2016