Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 9/2017 ogłoszonego 21.11.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 9/2017 ogłoszonego 21.11.2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert  na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  PK Nr 9/2017 ogłoszonego  21.11.2016r.
Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonania 20 zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu kolanowego i  przeszkolenie zespołu lekarzy w tym zakresie

1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Roman Gawęda, 20-813 Lublin, ul. Dwernickiego 18

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.12.13.