Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego-kierowcę, ogłoszonego 30.08.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego-kierowcę, ogłoszonego 30.08.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego-kierowcę

  • 1. Adam Jankowski, 15-845 Białystok, ul. Antoniukowska 46/53
  • 2. Łukasz Hapoń, 19-100 Mońki, ul. Leśna 63/23

z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke


Białystok, 2016.09.02.