Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów med

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów med

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  04.12.2015r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych:

Indywidualna Praktyka Lekarska  lek. Wioleta Kulik, 15-687 Białystok, ul. Mickiewicza 10a/10

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2015.12.23