Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich przy zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej (leczenie bólu) w Dziale Diagnostyki Obrazowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich przy zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej (leczenie bólu) w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 6/2017 w zakresie :

  • 1. świadczenie usług pielęgniarskich przy zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej (leczenie bólu) w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Uzasadnienie:

  • Odrzucono ofertę, która wpłynęła.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 08.12.2016 r.