Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego- pielęgniarstwo anestezjologiczne z funkcją zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego ogłoszony w dniu 17.03.2014

Rodzaj świadczeń: lecznictwo szpitalne

Zakres świadczeń: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego- pielęgniarstwo anestezjologiczne z funkcją zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego

Uzasadnienie:

    1. Kwota Oferenta Ewa Obuchowska, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Orzeszkowej 12 przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie świadczeń.

 

Białystok, dnia 26 marca 2014r.