Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ogłoszonego w dniu 31.07.2015r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ogłoszonego w dniu 31.07.2015r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ogłoszonego w dniu 31.07.2015r.

Uzasadnienie:

  • Odrzucono wszystkie oferty, które wpłynęły

Białystok, dnia 24.08.2015r.