Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu informatyka oraz fizjoterapeuty

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu informatyka oraz fizjoterapeuty

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 • informatyka w Dziale Administracji – 2 osoby, pełny etat

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub inne

 • zaawansowana znajomość środowiska MS Windows

 • znajomość budowy komputera i umiejętność lokalizacji i usuwania podstawowych usterek

 • znajomość zagadnień sieci komputerowych

 • podstawowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego

Mile widziane;

 • znajomość specyfiki pracy szpitala

 • doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego

Dokumenty:

 • podanie

 • życiorys CV

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 

fizjoterapeuty w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym – 1 osoba, pełny etat

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medycznego

Dokumenty:

 • podanie

 • życiorys CV

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 22 grudnia 2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.