Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe  medyczne
  • staż pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych co najmniej 5 lat

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • kserokopia karty szkolenia specjalizacyjnego
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 31 sierpnia  2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs-stanowisko ………..”
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, 2014.08.25