Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • lekarza ze specjalizacją lub w trakcie w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w pełnym wymiarze – 1 osoba, system pracy zmianowej,

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne
  • specjalizacja z medycyny rodzinnej albo chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • dyplom specjalizacji lub karty specjalizacyjnej
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 14 października 2016 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „konkurs-stanowisko …………”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.09.27