Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • młodszego asystenta lekarza (w trakcie specjalizacji z neurologii) w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy – 1 osoba.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne
  • staż pracy co najmniej 7 lat w Oddziale Neurologii

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • kserokopia karty specjalizacyjnej
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 12 lipca 2013 do godz. 12:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – Stanowisko….”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 05 lipca 2013 r.