Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko specjalisty w Dziale Logistyki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby na stanowisko specjalisty w Dziale Logistyki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • specjalisty w Dziale Logistyki – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunek: administracja lub prawo, ekonomia, logistyka, zarządzanie
  • 3 lata pracy w zawodzie

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „konkurs-stanowisko …………”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Telefon do kontaktu 85 7488 507

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.11.08