Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek i położnej na oddziałach szpitalnych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek i położnej na oddziałach szpitalnych

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy  na stanowisko:

pielęgniarki  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii-1 osoba, system pracy zmianowej
Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 2 osoby, system pracy zmianowej
Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pielęgniarki   w Oddziale  Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – 1 osoba, system pracy jednozmianowej
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Pielęgniarki   w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 1 osoba, system pracy zmianowej
Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Położnej    w  Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie
staż pracy w oddziale noworodkowym

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 12 grudnia 2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka  w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.