Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek i saniratiusza

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek i saniratiusza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 • pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 osoba, system pracy jednozmianowej (7:00-14:35)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


 • pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


 • pielęgniarki w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy – 3 osoby, system pracy zmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


 • sanitariusza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy – 1 osoba, system pracy jednozmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie średnie medyczne
 • kurs sanitariusza szpitalnego
 • doświadczenie w pracy na stanowisku sanitariusza w oddziałach szpitalnych co najmniej 2 lata

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


Dokumenty należy składać do dnia 10 maja 2013 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – Pielęgniarka / Sanitariusz w Oddziale….”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 25 kwietnia 2013 r.