Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:


Pielęgniarki  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 7 osób, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pielęgniarki anestezjologicznej i operacyjnej  w  Bloku Operacyjnym –  5 osób, system pracy zmianowej lub  jednozmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pielęgniarki   w Oddziale  Pediatrii i Neurologii Dziecięcej– 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Pielęgniarki   w Oddziale  Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – 2 osoby, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pielęgniarki   w Oddziale  Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii – 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pielęgniarki lub ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym    – 3 osoby, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Pielęgniarki   Epidemiologicznej – 1 osoba, system pracy jednozmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne + specjalizacja w dziedzinie piel. Epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 31 lipca 2015r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka   w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok dnia 20 lipca 2015 roku.