Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko głównego specjalisty ds. analiz

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko głównego specjalisty ds. analiz

Samodzielny Publczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • Głównego specjalisty ds. analiz – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne + studia podyplomowe: kierunek zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
  • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  • doświadczenie w pracy w jednostkach związanych z ochroną zdrowia
  • znajomość ustaw: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej i studiów podyplomowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • zaświadczenie (świadectwo pracy) o stażu pracy na stanowisku kierowniczym
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 29 września 2016 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.09.15.