Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko specjalisty ( inspektora) ds. zamówień publicznych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko specjalisty ( inspektora) ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • specjalisty ( inspektora) ds. zamówień publicznych – 1 osoba, pełny etat, ( umowa na zastępstwo)

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie

  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 25 czerwca 2015 do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


 

Białystok 2015.06.16.