Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika w ramach umowy o pracę na stanowisko położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika w ramach umowy o pracę na stanowisko położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika w ramach umowy o pracę na stanowisko:

  • Położnej   w Oddziale  Ginekologiczno-Położniczym – 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie  medyczne

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 07 maja 2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-położna   w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor
Urszula Łapińska

Białystok dnia 28 kwietnia 2014