Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym – 2 osoby, system pracy jednozmianowej (7:30-15:05)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne

  • doświadczenie zawodowe

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Dokumenty należy składać do dnia 30 listopada 2013r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- fizjoterapeuta w …………

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


Białystok 25 listopada 2013 roku