Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy

GŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników  w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku :

–  operatora w Sterylizatorni – 2 osoby ,(pełny etat) system pracy zmianowej

Wymagania :
Wykształcenie średnie + szkoła policealna w zakresie :dezynfekcji i sterylizacji medycznej
lub rozpoczęta  nauka w  w /w szkole

Dokumenty:
●  podanie
●  życiorys  CV
●  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
●  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  kwalifikacjach  i umiejętnościach

–   terapeuta zajęciowy  – 1 osoba ,(pełny etat) praca  jednozmianowa

Wymagania:
Wykształcenie policealne +  kwalifikacje zawodowe   w zawodzie terapeuta zajęciowy

Dokumenty:
●  podanie
●  życiorys  CV
●  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
●  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  kwalifikacjach  i umiejętnościach

–   ratownik medyczny – 1 osoba ,(pełny etat) praca jednozmianowa

Wymagania :
wykształcenie wyższe

Dokumenty:
●  podanie
●  życiorys  CV
●  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
●  pielęgniarki w oddziale Ortopedyczno-Urazowym – 1 osoba ,(pełny etat),system pracy zmianowej

Wymagania :
wykształcenie wyższe  medyczne lub średnie

Dokumenty:
●  podanie
●  życiorys  CV
●  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
●  kserokopia prawa wykonywania zawodu
●  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia  17 .04.2015r. na adres : SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego  w Białymstoku,ul.M.Skłodowskiej –Curie  26.Na kopercie kandydat  umieszcza swoje  imię i nazwisko ,adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – operator, ratownik medyczny ,operator w Sterylizatorni, pielegniarka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.


Białystok dnia 07.03.2015 rok.