Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 • starszego asystenta lekarza w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w pełnym wymiarze – 1 osoba, system pracy zmianowej,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • specjalizacja z medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • dyplom specjalizacji lub karty specjalizacyjnej
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • referenta ds. logistyki w Dziale Logistyki w pełnym wymiarze – 1 osoba, praca jednozmianowa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane logistyczne)

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • referenta ds. statystyki w Dziale Usług Medycznych w pełnym wymiarze – 1 osoba, praca jednozmianowa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek zdrowie publiczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • sanitariusza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo), praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze
 • mile widziany staż pracy w służbie zdrowia

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


 • sanitariusza w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii w wymiarze pełnego etatu, praca jednozmianowa

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze
 • mile widziany staż pracy w służbie zdrowia

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


Dokumenty należy składać do dnia 15 lipca 2016 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „konkurs-stanowisko ………….”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DYREKTOR SZPITALA
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.07.07