Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu rejestratorki medycznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu rejestratorki medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:


  • rejestratorka medyczna w Dziale Diagnostyki Obrazowej – 2 osoby (umowa okresowa 3 miesiące)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie
  • staż pracy w rejestracji

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 31 grudnia 2013 do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – stanowisko…”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 19 grudnia 2013 r.