Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu rejestratorki w SOR

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu rejestratorki w SOR

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • rejestratorka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   –1 osoba

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • staż pracy w rejestracji w jednostkach służby zdrowia

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 05.03.2014r. 2013 do godz. 13:00   na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Bialystok 27 luty 2014 rok