Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. zamówień publicznych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • specjalisty ds. zamówień publicznych – 1 osoba, pełny etat,

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe

  • podyplomowe studia zamówień publicznych

  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

  • staż pracy co najmniej 2 lata w komórkach zamówień publicznych

 

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

  • zaświadczenie (świadectwo pracy) potwierdzające staż w komórkach zamówień publicznych

 

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 13.XI.2015 do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 04.11.2015 r.