Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu starszego asystenta lekarza w gabinecie Lekarza POZ oraz młodszego asystenta w SOR

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu starszego asystenta lekarza w gabinecie Lekarza POZ oraz młodszego asystenta w SOR

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

 • starszego asystenta lekarza w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w wymiarze 0,5  etatu – 1 osoba, system pracy zmianowej,

Wymagania:
wykształcenie wyższe  medyczne
specjalizacja z medycyny rodzinnej lub w trakcie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • dyplom specjalizacji
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • młodszego asystenta lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:
wykształcenie wyższe  medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 27 stycznia 2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Szpitala

Urszula Łapińska


Białystok dnia 22 stycznia 2014