Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu starszych asystentów lekarzy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu starszych asystentów lekarzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:


  • starszego asystenta lekarza (specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 osoby, pełny etat
  • starszego asystenta lekarza (specjalista w dziedzinie medycyny pracy w Gabinecie Medycyny Pracy) – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne
  • specjalizacja w danej dziedzinie

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • kserokopia dyplomu specjalizacji
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 30 listopada 2013 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – diagnosta laboratoryjny”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 18 listopada 2013 r.