Jesteś na stronie: Ogłoszenie – ochrona ppoż

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie - ochrona ppoż

Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację spraw ochrony przeciwpożarowej na okres 2 lat
 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na realizację spraw ochrony przeciwpożarowej na okres 2 lat

Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 najpóźniej do dnia 22.04.2013 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w budynku administracji w dniu 22.04.2013 r. o godz. 11.15.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo złożyć umotywowaną skargę lub protest dotyczący konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85-74-88-530, oraz na stronie internetowej www.sniadecja.pl.

 

Białystok, dnia 05 kwietnia 2013 r.


Dokumenty do pobrania: