Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii – ogłoszony w dniu 21.07.2014r

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii - ogłoszony w dniu 21.07.2014r

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii  –  ogłoszony w dniu 21.07.2014r
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie do SP ZOZ Woj. Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku nie wpłynęła żadna oferta.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kożlowski


Białystok, dnia 01 sierpnia  2014r.