Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia technika elektroradiologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia technika elektroradiologii

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:

 

– technika elektroradiologii w Pracowni EEG przy Oddziale Neurologii – 1 osoba, system pracy jednozmianowej

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

staż pracy co najmniej 5 lat w Pracowni EEG

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 26 lutego 2015r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-buz technik w Oddziale………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Białystok, 2015.02.20.