Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu 40/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu 40/2019

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 40/2019 ogłoszony 16.10.2019 r.
w zakresie:

 

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii.

 

 

Uzasadnienie:

Odrzucono wszystkie oferty.

 

 

Dyrektor Szpitala

                                        dr. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


 Białystok, 25.10.2019 r.