Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienia dyżurów medycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienia dyżurów medycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : pełnienia dyżurów medycznych  przez lekarza radiologa lub lekarza specjalistę  w dziedzinie radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej  w dni robocze po godzinach normalnej ordynacji oraz w  dni świąteczne i wolne od pracy całodobowo –  ogłoszony w dniu 27.08.2014r

Uzasadnienie:
1.    Kwota Oferenta Centrum Medyczne DIAGMEDICA sp. z o.o. 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16  przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie świadczeń.

DYREKTOR SZPITALA

Urszula Łapińska


Białystok, dnia 09 września 2014r.