Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w formie leczenia i konsultacji pacjentów

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w formie leczenia i konsultacji pacjentów

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

1. w dziedzinie chirurgii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Chirurgicznej,
2. w dziedzinie urologii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Urologicznej,
3. w dziedzinie ginekologii i położnictwa w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
4. w dziedzinie okulistyki dziecięcej  w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Okulistyki Dziecięcej,
5. w dziedzinie okulistyki w formie leczenia i konsultacji pacjentów oraz badań okulistycznych w zakresie medycyny pracy w Poradni Okulistycznej,
6. udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 15.06.2016 r.