Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w

Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 07.04.2016 r.