Jesteś na stronie: unieważnienie konkursu piel. anestezj. Blok, Gastrologia 2017

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

unieważnienie konkursu piel. anestezj. Blok, Gastrologia 2017

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego  w godzinach normalnej ordynacji ( 7:00-15:00)
  • Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych


Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 08.02.2017 r.