Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 10/2019 ogłoszony 21.02.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 10/2019 ogłoszony 21.02.2019 r.

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 10/2019 ogłoszony 21.02.2019 r.
w zakresie :

             

               Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologii z Patologią
i Intensywną Terapią.

 

 

Uzasadnienie:

Odrzucono wszystkie oferty.

                                                    

      DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 04.03.2019 r.