Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2022 ogłoszony 19.09.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2022 ogłoszony 19.09.2022 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2022 ogłoszony 19.09.2022 r.
w zakresie :

  1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 27.09.2022 r.