Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/2019 ogłoszony 04.06.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/2019 ogłoszony 04.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/2019 ogłoszony 04.06.2019 r.
w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  położnictwa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

  2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  położnictwa na Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

 

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 24.06.2019 r.