Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 38/2019 ogłoszony 10.10.2019 r. w zakresie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 38/2019 ogłoszony 10.10.2019 r. w zakresie

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 38/2019 ogłoszony 10.10.2019 r.
w zakresie:

 

  1. Konsultacji w dziedzinie neurochirurgii

 

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 21.10.2019 r.