Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 50/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 50/2019

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 50/2019 ogłoszony 11.12.2019 r.
w zakresie :

 

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa
    na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

Uzasadnienie:

Odrzucono wszystkie oferty.

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa


dr n. med. Agnieszka Janke


Białystok, 23.12.2019 r.