Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 63/2018 ogłoszonego 05.10.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 63/2018 ogłoszonego 05.10.2018 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 63/2018  ogłoszonego 05.10.2018 r.
w zakresie :
    ​
    1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie chorób zakaźnych.
    2.  Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hepatologii.
    3. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie kardiochirurgii.
    4. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie nefrologii.
    5. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hematologii.
    6. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie neurochirurgii dziecięcej.
    7. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie radiologii.

 

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.

                           

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 16.10.2018 r.