Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 11/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 11/2018

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 11/2018 w zakresie :

 

  1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, endokrynologii lub reumatologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

  2. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

  3. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta

 

DYREKTOR SZPITALA

 

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 2018.01.05.