Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

UNIEWAŻNIA

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

I. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

II Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Uzasadnienie:
– Nie wpłynęła żadna oferta.

 

III. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej

 

 

Uzasadnienie:
– Odrzucono ofertę, która wpłynęła

                           

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, dnia 06.06.2017 r.