Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/2019 ogłoszonego 25.03.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/2019 ogłoszonego 25.03.2019 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/2019 ogłoszony 25.03.2019 r.
w zakresie :

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji ( 7:00-15:00).

  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji ( 7:00-15:00).

 

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

  

DYREKTOR SZPITALA
dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 08.04.2019 r.