Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 01/2022 ogłoszony 04.01.2022 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 01/2022 ogłoszony 04.01.2022 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 01/2022 ogłoszony 04.01.2022 r.
w zakresie :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii
w ramach:

Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Poradni Chirurgicznej.

Uzasadnienie:

Odrzucono wszystkie oferty.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 10.12.2020 r.