Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 07/2020 ogłoszony 13.02.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 07/2020 ogłoszony 13.02.2020 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 07/2020 ogłoszony 13.02.2020 r.

w zakresie:

 

1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii / chorób wewnętrznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 02.03.2020 r.